Χάρτης 5 (Επεισόδιο 24)

Επεισόδια

24. Νόβι Αρμπάτ, που είναι. Καλίνιν Prospekt

Χάρτης

map_11.jpg

Τα σχόλια είναι κλειστά.

widget φορά δημιουργήθηκε φλας από East York λογιστή