ร้อยแก้ว - ความคิดสร้างสรรค์แฟน

ผู้เขียนตั้งอยู่บนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ (ชื่อเล่น)

แอนดรูอาคา Loner

Одиночка

Andron

Андрон

เพื่อนร่วมงาน Prul
Koshka_Shredingera

Кошка_Шредингера

Svetlov เอ็น
ฟอลคอน
Matfil
เข็มหมุด

Pinhead

Sovyonok

Sovyonok

เกราะหน้ากะบังหมวก

ViSor

ความเห็นถูกปิด

เวลาสร้างเครื่องมือแฟลชโดยอีสต์นิวยอร์กทำบัญชี