Magazine "SF"

Et utvalg av bilder på enkelte temaer fra bladet "sovjetiske foto".


"Barndom og oppvekst generasjon 70"


«Måtte den sovjetiske landet"

Kommentarer er stengt.

flash time widget created by East York bookkeeper
tid widget skapt flash av East York regnskapsfører
flash time widget created by East York bookkeeper