Magazine "SF"

Et utvalg av bilder på enkelte temaer fra bladet "sovjetiske foto".


"Barndom og oppvekst generasjon 70"


«Måtte den sovjetiske landet"

Kommentarer er stengt.

tid widget skapt flash av East York regnskapsfører