This page has been translated from Russian

כתב עת של שירה ופרוזה "יפה בהרבה"

עורך: אנדרו aka מתבודד

גבירותיי ורבותיי! לורדים, רבותיי, חברים! Kamrados וAmigos!

תשומת הלב שלך הוא נושא הטייס של כתב העת של שירה ופרוזה "יפה בהרבה" פרויקט Romantiki.ru

Журнал поэзии и прозы

אם ניקח את הגיליון הראשון exanim.net

סוף סוף! תשומת הלב שלך הוא המספר השני

מגזין "כה יפה"!

השאירו תגובה

עליך להתחבר כדי להשאיר תגובה.

זמן פלאש יישומון נוצר על ידי מנהל חשבונות מזרח יורק
flash time widget created by East York bookkeeper