Списание "SF"

Подбор на снимки по определени теми от списанието "Съветски снимка".


"Деца и юноши поколение 70"


"Май Съветския страната"

Коментарите са забранени.

flash time widget created by East York bookkeeper
времето джаджа, създадена от флаш East York счетоводител
flash time widget created by East York bookkeeper