ร้อยแก้ว - ความคิดสร้างสรรค์แฟน

ผู้เขียนตั้งอยู่บนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ (ชื่อเล่น)

แอนดรูอาคา Loner

Одиночка

Andron

Андрон

เพื่อนร่วมงาน Prul
Koshka_Shredingera

Кошка_Шредингера

Svetlov เอ็น
ฟอลคอน
Matfil
เข็มหมุด

Pinhead

Sovyonok

Sovyonok

เกราะหน้ากะบังหมวก

ViSor

ความเห็นถูกปิด

flash time widget created by East York bookkeeper
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake
เวลาสร้างเครื่องมือแฟลชโดยอีสต์นิวยอร์กทำบัญชี
flash time widget created by East York bookkeeper
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake